Свикване на Общо събрание на 28.09.2021 година

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МАВЕРИК“, ЕИК 176490198   ПОКАНА Уважаеми г-не/ г-жо, В качеството Ви на член на Сдружение „Маверик“, ЕИК 176490198 Ви каним да присъствате на редовно Общо събрание на Сдружение „Mаверик“.  Събранието се свиква по инициатива на Управителния …